Urok mężczyzny

Profesjonalna sesja zdj?ciowa S?ysz?c b?d? komplementuj?c kogo? s?owami „masz wielki urok osobisty”, mo?emy by? pewni, ?e sprawiamy tej osobie wielk? przyjemno??. Dlaczego? Otó? urok osobisty to co?, czym mog? pochwali? si? tylko nieliczni. Czym faktycznie jest ów...

Nieskrępowana radość życia

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Czym jest rado?? ?ycia? Jak uchwyci? moment, kiedy czujemy si? naprawd? szcz??liwi i zadowoleni z tego jak ?yjemy i co dostajemy za nasze starania? Rado?? ?ycia jest dla ka?dego czym? innym. Niektórzy uznaj?, ?e najwi?ksz? rado?ci? jest...

Spokój i minimalizm

Sesja fotograficzna Minimalizm w fotografii mo?e kojarzy? si? z czarno-bia?ymi zdj?ciami. W rzeczywisto?ci jednak nie kolorystka zdj?? jest wa?na, a umiej?tno?? uchwycenia kadrów i przedstawienia rzeczy b?d? cz?owieka w sposób jednoznaczny. Zdj?cia minimalistyczne s?...

Mężczyzna w koszuli w kratkę

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Koszula  w krat? jest symbolem m?sko?ci i wielu kobietom kojarzy si? z dzikim i nieokie?znanym drwalem z kanadyjskich lasów. Od pewnego czasu w Polsce, jak i na ?wiecie, panuje moda na m??czyzn, którzy s? twardzi, silni i zdolni do...
air max